Στο δημαρχείο την Πρωτοχρονιά για ανταλλαγές ευχών