Υλοποιείται δράση για την ανάπτυξη του Πεζοπορικού Τουρισμού του δήμου Σουλίου σε συνεργασία με την “Paths of Greece”

Την πίστωση ποσού 6.470 ευρώ για την Δράση Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά την συνεργασία με την εταιρία...

Την πίστωση ποσού 6.470 ευρώ για την Δράση Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η δράση αφορά την συνεργασία με την εταιρία “Paths of Greece Μονοπάτια της Ελλάδας”, με σκοπό την ανάπτυξη του δικτύου περιπατητικών μονοπατιών και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή, χαρτογράφηση, σηματοδότηση και προβολή των μονοπατιών.

Στην σχετική εισήγηση, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού, Δημήτριος Λώλος, ανέφερε πως “πέραν της πεζοπορίας ως δραστηριότητας αναψυχής, ο πεζοπορικός τουρισμός ως ειδική μορφή τουρισμού δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στα τουριστικά εκείνα ρεύματα που κινητοποιούνται να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι με βασικό σκοπό την πεζοπορία στην περιοχή επιλογής”.

“Άλλωστε ο πεζοπορικός τουρισμός εμπίπτει σε περισσότερες της μίας ευρύτερες κατηγορίες τουρισμού όπως ο φυσιολατρικός, ο τουρισμός εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ο τουρισμός περιπέτειας (adventure tourism) ή ο αθλητικός τουρισμός (sports tourism) κλπ.” σημείωσε ο Δημήτριος Λώλος.

“Ο Δήμος Σουλίου έχοντας στα διοικητικά όρια πολλά μονοπάτια αποφάσισε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αξιοποιήσει – αναδείξει τα μονοπάτια στο Δήμο μας ενώ η απόφαση θα αποσταλεί στον ΕΟΤ προκειμένου να πάρουμε την σχετική έγκριση” κατέληξε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού

Φωτογραφία αρχείου Paths of Greece

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!