Θωμάς Πιτούλης: Ευθύνη των Δήμων ο καθαρισμός των ρεμάτων. Να σταματήσει το “τροπάριο”…

Επιστολή με αποδέκτες τους τρεις Δήμους της Θεσπρωτίας, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης. Ο κ. Πιτούλης, σε έντονο ύφος, ενημερώνει τους δήμους για τη νομοθεσία, σύμφωνα...

Επιστολή με αποδέκτες τους τρεις Δήμους της Θεσπρωτίας, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης.

Ο κ. Πιτούλης, σε έντονο ύφος, ενημερώνει τους δήμους για τη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία τα ρέματα είναι αποκλειστικής ευθύνης των τριών Δήμων, καθώς και ότι απορρέει από αυτήν την υπευθυνότητα (καθαρισμός, έλεγχος, διευθετήσεις κλπ). Στην πράξη όμως, η Περιφέρεια Ηπείρου είναι αυτή που με δικά της μέσα καθαρίζει τα ρέματα και στους τρεις Δήμους. Όπως τονίζει στην επιστολή του ο κ. Πιτούλης, η Περιφέρεια δεν διαφωνεί στο να συνεννοηθούν και να συνδράμουν σε ότι χρειάζονται οι Δήμοι, αλλά δεν είναι δυνατόν να επωμισθεί η Περιφέρεια το 100% των παρεμβάσεων.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή του κ. Πιτούλη:

Επειδή πολλά αιτήματα παραπόνων και καταγγελίες φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και ιδιαίτερα στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και σε εμένα προσωπικά, για ρέματα που δημιουργούν πλημμυρικές καταστάσεις αλλά και προβλήματα από τον μη καθαρισμό τους σας γνωρίζω προ άρση πάσης αμφισβήτησης ότι:

Τα ρέματα που ευρίσκονται στις ζώνες χωρικής σας ευθύνης σύμφωνα με τα: α) Παράγραφο 2, περ. 18β του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010. β) Το άρθρο 4 του Νόμου 4071/2012 που αντικαθιστά το άρθρο 209 του Ν. 3852/2010 γ) Την Κοινοτική Οδηγία 85/148/ΕΟΚ που τροποποιεί την 81/654/ΕΟΚ δ) Την υπ’αριθμ. πρωτ. 89349/3311/05-10-2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΠΕ Θεσπρωτίας, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί είναι αποκλειστικής ευθύνης των τριών Δήμων, καθώς και ότι απορρέει από αυτήν την υπευθυνότητα (καθαρισμός, έλεγχος, διευθετήσεις κλπ).

Μέχρι σήμερα έχουμε προβεί σε πλείστους καθαρισμούς, παρά το ότι όπως προ είπα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, αλλά τούτο απορρέει από την ευθύνη έναντι των πολιτών. Δεν διαφωνούμε να συνεννοηθούμε και να συνδράμουμε σε ότι χρειάζεται αλλά δεν είναι δυνατόν να επωμισθούμε το 100% των παρεμβάσεων.

Επίσης το «τροπάριο» από ορισμένους , ότι δεν είναι ευθύνη μας αλλά της Περιφερειακής Ενότητας, σταματά σήμερα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Θεσπρωτίας
Θωμάς Πιτούλης
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!