Γυμνάσιο Γαρδικίου: Βράβευση και από το Διεπιστημονικό Συνέδριο του ΕΜΠ για εργασία για τους 49 Πρόκριτους Παραμυθιάς

Πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και...

Πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. με θέμα «Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών».

Στο συνέδριο συμμετείχαν επιστήμονες διεθνούς κύρους αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, πολλοί δήμαρχοι και εκπρόσωποι δήμων και κοινοτήτων απομονωμένων περιοχών της χώρας.

Στο συνέδριο συμμετείχε το Γυμνάσιο Γαρδικίου Θεσπρωτίας με τις φιλολόγους κ. Αικατερίνη Μαρέτα και κ. Μάγκα Ελένη που παρουσίασαν την εργασία «Μνήµες µαρτυρικές, φωνές ζωντανές της ιστορίας µας» – Μια µελέτη περίπτωσης τοπικής ιστορίας από µαθητές Γυµνασίου. H εργασία αφορούσε τους 49 Προκριτους της Παραμυθιάς και είχε προηγηθεί βράβευσή και από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π. αποφάσισε ομοφώνως την απονομή του βραβείου για την «καλύτερη οµαδική εργασία µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που τη συντονίζουν», το οποίο προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της γενικής θεµατολογίας του 8ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., στην εργασία των μαθητών του Γυμνασίου Γαρδικίου την οποία υλοποίησαν µαζί µε τις εκπαιδευτικούς κ. Α. Μαρέτα και κ. Ε. Μάγκα.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος συγχαίρουν για την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γυµνασίου Γαρδικίου και ευχαριστούν για τη συµβολή τους, µέσω των διεπιστηµονικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους, στην ολοκληρωµένη (πολιτισµική, κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και κατάλληλη τεχνική/τεχνολογική) ανάπτυξη της χώρας µας και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών της.

In this article

Join the Conversation