Ανοιχτή επιστολή Ευάγγελου Κούρτη για τους παιδικούς σταθμούς

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Κοινοποίηση Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ & Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Αγαπητοί, δημότες-γονείς, Θεωρώ σκόπιμο, χρήσιμο και αναγκαίο, ύστερα από μεγάλο...

Share
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Κοινοποίηση
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
& Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ


Αγαπητοί, δημότες-γονείς,

Θεωρώ σκόπιμο, χρήσιμο και αναγκαίο, ύστερα από μεγάλο προβληματισμό και ενεργώντας προληπτικά, για την αποφυγή δυσάρεστων και αρνητικών συμβάντων στο μέλλον, να σας γνωστοποιήσω, γιατί προφανώς μπορεί να μη γνωρίζετε, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει τους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.

Ειδικότερα παραθέτω τις ακόλουθες σοβαρές επισημάνσεις μου που σχετίζονται , είτε με τη μη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των παιδικών , είτε την πλημμελή εφαρμογή του. Πράγμα που εγκυμονεί όπως είναι αυτονόητο, σοβαρό κίνδυνο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους και παραβιάζει ακόμη τα νόμιμα δικαιώματα των απασχολουμένων σε αυτούς.

Ερωτώ ακόμη :

1ον: Με ποιών ανοχή και ευθύνη δεν τηρούνται τα άρθρα 1, 11,13,14 ,15,17,18 και 19 του κανονισμού με αριθμ. ΦΕΚ 497/22-4-2002 τ. Β΄ που σας παραθέτω αυτούσια;

2ον : Στο άρθρο 19 τι εννοεί ότι το προσωπικό δικαιούται διατροφής για την ομαλή λειτουργία του σταθμού; Μήπως η εννοιολογική ερμηνεία του άρθρου, προνοεί και καταλαμβάνει αποκλειστικά , τις περιπτώσεις που το προσωπικό εργάζεται μέχρι πέρατος της λειτουργίας των παιδικών σταθμών; Ήτοι την 16:00 μ.μ ώρα ; Άραγε ισχύει και τηρείται αυτό στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας; Και ποιος έχει την ευθύνη της εποπτείας και εφαρμογής

3ον : Ποιος εκπονεί το πρόγραμμα σίτισης των νηπίων των παιδικών σταθμών του Δήμου Σουλίου και πόσες μερίδες μαγειρεύονται καθημερινά; Μήπως οι μερίδες είναι περισσότερες για τους απασχολούμενους στους σταθμούς από αυτές των νηπίων; Υπάρχει διαχειριστής που ορίζει ο κανονισμός;

4ον: Με ποια λογική μετατράπηκε ο αύλειος χώρος του Α΄ παιδικού σταθμού σε PARKING, ενώ αποκλειστικά προορίζεται για χρήση αθλοπαιδιών των νηπίων; Αναλογιστήκατε ποτέ μήπως τα νήπια , γίνουν μάρτυρες δυσάρεστων και απεχθών γεγονότων και στοιχείων, μετατραπέντα χώρου στάθμευσης, από μη σύννομες ενέργειες προσώπων με έφεση στην παραβατικότητα;

Σχολείο σε λειτουργία δε γίνεται PARKING ΑΡΧΟΝΤΕΣ.

Δυστυχώς ελαφρά τη καρδία το παραβλέψατε. Η ανοιχτή μου αυτή επιστολή δημοσιεύεται και κατατείνει , να ευαισθητοποιήσει τα διοικητικά όργανα των παιδικών σταθμών , αλλά και του Δήμου στον οποίο υπάγονται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, όπως εξ άλλου εκ του νόμου έχουν υποχρέωση , για την άρτια και εύρυθμη λειτουργία τους, την ίση μεταχείριση και χωρίς καμία εξαίρεση των απασχολουμένων στην Αρωγή και τελικά με σκοπό την προστασία και το παιδαγωγικό συμφέρον των νηπίων του Δήμου μας. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση.

ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΙ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ….


ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 25 Ιανουαρίου 2017

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

In this article

Join the Conversation