Παρατείνεται η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα Εργασιας Κοινωφελούς Χαρακτήρα (8μηνα)

Παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2017, στις 12:00 το μεσημέρι, η προθεσμία που θα μπορούν ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, να υποβάλουν – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό...

 

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
In this article

Join the Conversation