Ερώτηση Μ.Κάτση και άλλων 15 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για αποκλεισμό υποψηφίων σε εξετάσεις Α.Σ.Σ.Υ. λόγω ορίου ηλικίας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατέθεσαν 16 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Μάριος Κάτσης, σχετικά με τον αποκλεισμό υποψηφίων από τις εξετάσεις εισαγωγής στις...

(1) Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και µεταγενέστερα. Κατ’ εξαίρεση µπορούν να συµµετάσχουν: 1/ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις Εθελοντές, Μόνιµοι, Οπλίτες που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και µεταγενέστερα. 2/ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις Ε∆ Εθελοντές, Οπλίτες, Οπλίτες πρότακτοι, Οπλίτες παρατεταµένης θητείας και Μαθητές – Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και µεταγενέστερα (β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν από την 31 ∆εκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα.

(2) Οι υποψήφιοι -ες των ΑΣΣΥ πρέπει να µην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις. ∆ιόρθωση ηλικίας µε δικαστική απόφαση λαµβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αµετάκλητη. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 ∆εκεµβρίου 1995 και µεταγενέστερα.

Αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο μια αδικία σε βάρος μιας ολόκληρης γενιάς υποψηφίων που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΣΥ, καθώς αυτοί έχοντας συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου του έτους συµµετοχής τους στις εξετάσεις, τους δεν δύνανται να λάβουν μέρος. Για τη συγκεκριμένη χρονιά, η διάταξη αυτή αποκλείει όλους τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως και την 30η Δεκεμβρίου 1995, και συμπλήρωσαν κατά το έτος 2016 (έτος συμμετοχής στις εξετάσεις) το 21ο έτος της ηλικίας τους. Σε αντίθεση με τους υποψηφίους των ΑΣΕΙ, οι οποίοι έχοντας γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μεταγενέστερα, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ΣΣΕ, ΣΝ∆, ΣΙ και ΣΑΝ. Το ίδιο συμβαίνει κάθε χρονιά κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς αποκλείεται από τις σχολές ΑΣΣΥ μια ολόκληρη γενιά υποψηφίων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους στο οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Δεδομένης της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόμο και στο αναφαίρετο δικαίωμα της ίσης συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις προκηρύξεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα της εξίσωσης των ηλικιακών ορίων για όλους τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών, ώστε να μη δημιουργείται η διάκριση των υποψηφίων για τις σχολές ΑΣΣΥ που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους τη χρονιά διεξαγωγής των εξετάσεων από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους που δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις;

In this article

Join the Conversation