Μαθητές του 1oυ Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς, ενημερώθηκαν για τα είδη ορνιθοπανίδας στο Κέντρο Πλήροφορησης Σαγιάδας +Φωτογραφίες

Tο Ε΄τμήμα του 1oυ Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς επισκέφτηκε το Κέντρο πληροφόρησης Σαγιάδας. Τα παιδιά συνοδεία εκπαιδευτικών ξεναγήθηκαν από το προσωπικό ενημέρωσης στην έκθεση και παρατήρησαν με τα τηλεσκόπια...


error: Content is protected !!