Β. Γιόγιακας: Παύση λειτουργίας κέντρων ξένων γλωσσών που δε διαθέτουν διοικητική άδεια

Τις ενέργειες των αρμόδιων Αρχών για το κλείσιμο των κέντρων ξένων γλωσσών που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο διοικητική άδεια ζητά να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας...

Τις ενέργειες των αρμόδιων Αρχών για το κλείσιμο των κέντρων ξένων γλωσσών που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο διοικητική άδεια ζητά να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημειώνει ότι τα φαινόμενα αυτά συντηρούν μια κατάσταση αθέμιτου ανταγωνισμού. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: «Παύση λειτουργίας κέντρων ξένων γλωσσών που δε διαθέτουν διοικητική άδεια»

Με πρόσφατο έγγραφό της (αριθ. πρωτ. 36531-13/14/20.2.2017) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αναφέρει ότι εξακολουθεί η παράνομη ίδρυση και λειτουργία κέντρων ξένων γλωσσών λόγω της αμέλειας των αρμοδίων υπηρεσιών για το κλείσιμο όσων στερούνται της απαιτούμενης διοικητικής άδειας.

Σημειώνεται επίσης ότι η αφαίρεση της διοικητικής άδειας ή η μη χορήγηση ή η μη ανανέωσή της από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) δεν έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα καθώς οι παρανομούντες λειτουργούν ανενόχλητα. Με την κατάσταση αυτή συντηρείται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των νομίμως λειτουργούντων κέντρων ξένων γλωσσών και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος και των εκπαιδευόμενων πολιτών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εάν και τι προτίθεται να πράξει για την παύση των κέντρων ξένων γλωσσών που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο διοικητική άδεια, εν όψει μάλιστα της υποχρέωσης των νομίμως λειτουργούντων κέντρων ξένων γλωσσών να ανανεώσουν τις άδειές τους μέχρι την 31η Μαΐου του 2017

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!