Χαμηλότερη των ορίων η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις κεραίες του δημαρχείου Παραμυθιάς, σύμφωνα με τους έλεγχους της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Γράφει ο Η.Μ Σε ελέγχους κεραιών μέσα σε αστικούς χώρους, που έγιναν στη Θεσπρωτία το 2016 και τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,...

Γράφει ο Η.Μ

Σε ελέγχους κεραιών μέσα σε αστικούς χώρους, που έγιναν στη Θεσπρωτία το 2016 και τα αποτελέσματά τους δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, δεν βρέθηκαν υπερβάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.

Μάλιστα, οι τιμές που έχουν καταγραφεί και από τους τέσσερις σταθμούς μέτρησης στη Θεσπρωτία, είναι πολύ χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως σταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Στο νομό Θεσπρωτίας μετρήσεις έγιναν σε τέσσερις σταθμούς και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας, στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, στο Δημαρχείο Παραμυθιάς και στο Δημαρχείο Φιλιατών.

Στη Θεσπρωτία οι επί τόπου μετρήσεις διενεργήθηκαν από συνεργείο φορέα, που υπήρξε ανάδοχος σχετικού διαγωνισμού, που είχε προκηρύξει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!