Μ.Κάτσης: «Στήριξη στον περιφερειακό τύπο – Αποκατάσταση της διαφάνειας και των κοινών κανόνων στην κρατική διαφήμιση»

Έπειτα από την παρουσίαση του μητρώου επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 07/03/2017 στο Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο στοχεύει στην εδραίωση και ενίσχυση της διαφάνειας και...

Έπειτα από την παρουσίαση του μητρώου επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 07/03/2017 στο Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο στοχεύει στην εδραίωση και ενίσχυση της διαφάνειας και του πλουραλισμού στην ενημέρωση, εκδόθηκε εγκύκλιος από τον αρμόδιο Υπουργό Ν. Παππά, που αφορά την τήρηση της νομοθεσίας και τους κανόνες για να μπει μια τάξη στην κρατική διαφημιστική δαπάνη.

Πιο συγκεκριμένα με την εγκύκλιο, διασφαλίζεται η τήρηση της κατανομής των διαφημιστικών δαπανών στα ΜΜΕ όπως ορίζονται από το άρθρο 4 του ΠΔ 261/1997 και ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την τήρηση της ποσόστωσης καταβολής του 70% για τα Μέσα πανελλαδικής εμβέλειας και του 30% υπέρ των Μέσων της περιφέρειας.

Επίσης οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 60/1997 οφείλουν να υποβάλλουν τις ετήσιες καταστάσεις απασχολουμένων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και τις καταστάσεις ετήσιας πραγματοποιηθείσας διαφημιστικής δαπάνης. ενώ σε περίπτωση μη τήρησης της ποσόστωσης θα επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Η διασφάλιση της ποσόστωσης με την απόδοση του 30% της δημόσιας διαφημιστικής δαπάνης, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα, έμπρακτης και ισότιμης στήριξης του Περιφερειακού Τύπου, τον οποίο έπληξε σημαντικά η κρίση, και που καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει έως σήμερα για μικροπολιτικούς λόγους.

Τόσο με τη δημιουργία του online μητρώου όσο και με την τήρηση της ποσόστωσης, η κυβέρνηση προχωρά στην άρση της ανομίας στο διαδίκτυο και στον εξορθολογισμό της κατανομής της κρατικής διαφήμισης προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποτελούν δε, μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος δράσεων που στοχεύουν στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και στο σπάσιμο του τριγώνου της διαπλοκής μεταξύ πολιτικού προσωπικού, ΜΜΕ και οικονομικών παραγόντων, που οδήγησε συχνά σε κρατικοδίαιτα και ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης, σε ενδοτικό πολιτικό προσωπικό και σε μεγάλα ελλείμματα σε φορείς του Δημοσίου που έδιναν διαφήμιση αδιαφανώς στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων.

In this article

Join the Conversation