Επιμελητήριο: Απο σήμερα το διήμερο σεμινάριο για την εξωστρέφεια

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια ανταποδοτικών του υπηρεσιών και των προσπαθειών για την ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων μελών του με στόχο την ανάπτυξη της Εξωστρέφειάς τους, υλοποιεί...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, στα πλαίσια ανταποδοτικών του υπηρεσιών και των προσπαθειών για την ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων μελών του με στόχο την ανάπτυξη της Εξωστρέφειάς τους, υλοποιεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 8 ωρών και θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες»

Την Τετάρτη και Πέμπτη, 15 & 16 Μαρτίου αντίστοιχα και ώρες 17:00-21:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (Αγ. Αποστόλων 55, πλαϊνή είσοδος).

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια. Τα σεμινάρια είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίδουν απαντήσεις σε ερωτήματα εν δυνάμει εξαγωγέων και καλύπτουν θέματα όπως:

* Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
* Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.
* Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
* Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
* Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.
* Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
* Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
* Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
* Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
* Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
* Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
* Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
* Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.
* Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
* Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
* Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
* Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
* Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Ο Οργανισμό Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. Το ανωτέρω σεμινάριο αποτελεί δράση για την επίτευξη του κοινού στόχου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του Enterprise Greece δηλαδή την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς και κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, την ανάδειξη της καινοτομίας και του ανθρώπινου δυναμικού, και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!