Μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου, οι συμμετοχές για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί: 1. Φορείς, Συλλόγους και Οργανώσεις (αναγνωρισμένους από το Πρωτοδικείο) που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Σουλίου, 2. Δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, είτε στους...

Η Δήμαρχος Σουλίου καλεί:

1. Φορείς, Συλλόγους και Οργανώσεις (αναγνωρισμένους από το Πρωτοδικείο) που υφίστανται και δρουν στο Δήμο Σουλίου,
2. Δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, είτε στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Σουλίου

να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που θα συγκροτηθεί για τα επόμενα δυόμιση έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.

Σχετικό αίτημα μπορεί να καταθέσει κάθε εκπρόσωπος ή ενδιαφερόμενος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας ως εξής: Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δημαρχιακό Μέγαρο Σουλίου Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά Τ.Κ 46200. Μέσω fax στο 2666029122 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]


H Δήμαρχος Σουλίου
Σταυρούλα Μπραΐμη Μπότση
In this article

Join the Conversation