Στην αίθουσα του ΦΟΔΣΑ, αντι του θεάτρου Καρκαμίσι, η συνάντηση των Τριτέκνων της Τετάρτης