Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ο ΦΟΠ. Δειτε τα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς (Φ. Ο. Π.), σε εφαρμογή του άρθρου 32 Κεφάλαιο Ζ του ισχύοντος Καταστατικού, συγκαλεί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς (Φ. Ο. Π.), σε εφαρμογή του άρθρου 32 Κεφάλαιο Ζ του ισχύοντος Καταστατικού, συγκαλεί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Φ. Ο. Π. – Κ. Καραμανλή 174 στην Παραμυθιά, 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης :

1.- Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικού της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
2.- Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3.- Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχείρισης της χρήσης που πέρασε – Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός έτους 2016.
4.- Τροποποίηση του καταστατικού του Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς.
5.- Συζήτηση επί γενικών θεμάτων και ερωτήσεων των μελών.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά συν ένα των μελών (τακτικά) που εκπλήρωσαν τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 9 Απριλίου 2017, με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και χρόνο (ώρα 11 η π. μ.), χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 37 του ισχύοντος καταστατικού.

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ.

Για το ΔΣ
Γώγος Νικόλαος – Προεδρος
Σταυρος Ντρίτσος – Γραμματέας

In this article

Join the Conversation