Συγκεντρώνουν χρήματα για την διάσωση του Αη Γιάννη Βέλλιανης