Ζητούν προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων

Με την επίκληση της ανάγκης να ολοκληρωθούν αγνώστου αριθμού προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), σχεδόν η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει τροπολογία, στο «επείγον» νομοσχέδιο για...

Με την επίκληση της ανάγκης να ολοκληρωθούν αγνώστου αριθμού προσλήψεις στον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), σχεδόν η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει τροπολογία, στο «επείγον» νομοσχέδιο για την Δασική Νομοθεσία, το περιεχόμενο της οποίας αναδεικνύει εκ νέου το φαινόμενο της «κακής νομοθέτησης».

Στην αιτιολογική «έκθεση» οι 62 (από το σύνολο των 144) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν την τροπολογία, αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εκκρεμούσες προσλήψεις ώστε να στελεχωθούν έγκαιρα οι υπηρεσίες αυτές (Σ.σ. του ΟΕΒ) και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις υδροδοτικές ανάγκες της φετινής καλλιεργητικής περιόδου, κρίνεται απαραίτητο να μετατεθεί για εύλογο χρονικό διάστημα η ημερομηνία έναρξης ισχύος της περ. Γ’ της παρ. 5 του Άρθρου 46 του Ν 4456/2017». Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου και αφορούσε ακόμα μία διεθνή σύμβαση, στην οποία συμπεριελήφθησαν όμως και μια σειρά άλλες διατάξεις, όπως αυτή που επιχειρείται τώρα να αλλάξει. Οι βουλευτές ζητούν συγκεκριμένα η ισχύς της επίμαχης διάταξης να μην άρχιζε την 1η Μαρτίου, όπως προβλεπόταν, αλλά την 1η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

In this article

Join the Conversation