Γ. Οικονόμου: “Κορυφωνεται η παρανομία της πλειοψηφίας του ΔΣ της Πανηπειρωτικής. Συνειδητή επιλογή, πολιτικαντισμός ή νομική αβλεψία;”

Γράφει ο Γιώργος Οικονόμουπρ. Πρόεδρος της Π.Σ.Ε Η παρανομία και η αυθαιρεσία της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο αποκορύφωμά της. Συνειδητή επιλογή; πολιτικαντισμός; ή νομική...

Γράφει ο Γιώργος Οικονόμου
πρ. Πρόεδρος της Π.Σ.Ε


Η παρανομία και η αυθαιρεσία της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο αποκορύφωμά της. Συνειδητή επιλογή; πολιτικαντισμός; ή νομική αβλεψία;

Πληροφορήθηκα ότι μέλος του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής ανάρτησε σε ιστοσελίδα ανακοίνωση, ότι ο Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου όπως επί λέξει αναγράφει «μετά από εμμονές και δήθεν κολλήματα για τουλάχιστον τα τελευταία 7ετη» έγινε πλήρες μέλος της Π.Σ.Ε.

Επειδή ο κ. Σύμβουλος αναφέρεται προφανώς στην θητεία μου ως Προέδρου της Πανηπειρωτικής, είμαι υποχρεωμένος προς αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας να τονίσω τα ακόλουθα:

1. Αν καλώς θυμάμαι η αίτηση του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου έχει κατατεθεί από τον Φεβρουάριο του 1998,όταν ανέλαβα Πρόεδρος τον Μάρτιο του 2011 βρήκα αυτή την εκκρεμότητα, πήγα στα γραφεία του Συνδέσμου Γυναικών και όπως μου έθεσαν το θέμα φαίνονταν ότι είχαν δίκιο.
Στη συνέχεια πληροφορήθηκα από παλαιότερους συμβούλους, ότι είχε συζητηθεί σε προηγούμενο προ του έτους 2007 Δ.Σ. είχε απορριφθεί το αίτημα ,ακολούθως πήγε το θέμα σε γενική συνέλευση όπου και πάλι απορρίφθηκε. Παρά ταύτα ως Πρόεδρος, έφερα εκ νέου το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ομόφωνα απέρριψε το αίτημα εγγραφής για τους παρακάτω λόγους:
1. Γιατί το καταστατικό της Πανηπειρωτικής στο άρθρο 1 αυτού αναγράφει ότι «ιδρύεται συνομοσπονδία των νόμιμα αναγνωρισμένων σωματείων αποδήμων Ηπειρωτών τα οποία εδρεύουν στην Αθήνα , στον Πειραιά, και σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός από την Ήπειρο.
2. Στο άρθρο 4 παρ. 2 αναγράφει: «Μέλη της συνομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα μη επαγγελματικά σωματεία των αποδήμων Ηπειρωτών και οι ομοσπονδίες των σωματείων αυτών που έχουν έδρα τους σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, πλήν Ηπείρου…..».  Στην δε παράγραφο 2γ του ιδίου ως άνω άρθρου 4 αναγράφει: «Επιτρέπεται η εγγραφή μέλους της Συνομοσπονδίας ενός και μόνο σωματείου που τα μέλη του κατάγονται από διάφορα μέρη της Ηπείρου , αλλά κατοικούν στην περιφέρεια ενός Δήμου ή Κοινότητας της Αττικής….».

Το δε καταστατικό του συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου στο άρθρο 5 αναγράφει: ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Σε πόλεις επαρχίες και χωριά εκτός Αττικής και Πειραιώς συνιστώνται τοπικά παραρτήματα του συνδέσμου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Δηλαδή δυνάμει του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα τοπικά παραρτήματα να συσταθούν και στην Ήπειρο κατά παράβαση του άρθρου 1 του καταστατικού της Πανηπειρωτικής.

Το κυριότερο όμως όλων είναι αυτό που αναγράφει το άρθρο 9 του καταστατικού του συνδέσμου Γυναικών το οποίο επί λέξει έχει ως ακολούθως: Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν εφ΄ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας όλες οι Ηπειρώτισσες και οι γυναίκες σύζυγοι Ηπειρωτών. Δηλαδή ας είναι μην είναι κάτοικοι στην περιφέρεια ενός Δήμου της Αττικής ως ορίζει το άρθρο 4 του καταστατικού της Πανηπειρωτικής.

Στο συμβούλιο έγινε διεξοδική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής αφού μέλη του συνδέσμου Γυναικών που είναι όντως εγγεγραμμένα, προέρχονται όχι μόνο από το Δήμο Αθηναίων που είναι η έδρα του Συνδέσμου Γυναικών αλλά από τους Δήμους όλου του λεκανοπεδίου Αττικής.

Ο μόνος τρόπος νόμιμης εγγραφής του εν λόγω σωματείου στη δύναμη της Πανηπειρωτικής ήταν, να γίνει τροποποίηση του καταστατικού του συνδέσμου Γυναικών, έτσι ώστε τα μέλη του να είναι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων και να εναρμονισθεί αυτό κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταστατικού της Πανηπειρωτικής. Την διαδικασία αυτή έθεσα υπ΄όψιν της κ. Προέδρου η οποία και δεν την πραγματοποίησε για δικούς της λόγους.

Συνεπώς ούτε εμμονές , ούτε κολλήματα υπήρχαν ως αναγράφει ο κ. Σύμβουλος της Π.Σ.Ε. , εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν η τήρηση της νομιμότητας, η οποία υπό την σημερινή πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου κονιορτοποιήθηκε με την εκπαραθύρωση της νομικής και ηθικής τάξης, υπακούοντας στον ημετερισμό και την ευνοιοκρατία εις βάρος της αξιοκρατίας , της ισονομίας και του δικαίου. Ο καθένας ας κρίνει συμπεριφορές, αντιλήψεις και πρακτικές.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!