Διεύθυνση Δασών:Kαθορισμός 25 ζωνών ασφαλείας και 64 νέες εστιακές ακτίνας στον Αχεροντα για την ασθένεια των Πλατάνων

Μια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια απειλεί εδώ και 4 χρόνια τα πανέμορφα και αιωνόβια πλατάνια που βρίσκονται στον Ποταμό Αχέροντα. Σχετικά με του πλάτανους που βρίσκονται στις Πηγές του...

Μια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια απειλεί εδώ και 4 χρόνια τα πανέμορφα και αιωνόβια πλατάνια που βρίσκονται στον Ποταμό Αχέροντα.

Σχετικά με του πλάτανους που βρίσκονται στις Πηγές του Αχέροντα στην Γλυκή, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας προχώρησε στον καθορισμό 25 οριοθετημένων ζωνών ασφαλείας (εκ των οποίων η μία είναι διευρημένη) , στις οποίες συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια προσβολής.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας και της μεταδοτικότητας της ασθένειας είναι το γεγονός, ότι σύμφωνα με την απόφαση απαγορεύεται η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου πλατάνους από τις συγκεκριμένες ζώνες προς άλλες περιοχές.

Τέλος η συγκεκριμένη απόφαση καθορίζει επίσης 64 νέες εστιακές ακτίνας 100 μέτρων γύρω από κάθε εστία προσβολής, εντός των οποίων θα απαγορεύεται χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις δρόμων και ρεμάτων , αμμοληψίες ή ακόμα και όργωμα αγρών)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!