Ομόφωνα η έγκριση των εξόδων για τις γιορτές Σουλίου. Δείτε τα ποσά

Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα έξοδα για τις φετινές γιορτές Σουλίου (θυμηθείτε εδώ το πρόγραμμα) κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα ο δήμος Σουλίου: – Εγκρίνει την...

Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα έξοδα για τις φετινές γιορτές Σουλίου (θυμηθείτε εδώ το πρόγραμμα) κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα ο δήμος Σουλίου:

– Εγκρίνει την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο Δήμο Σουλίου, στα πλαίσια των Εορτών Σουλίου, που θα πραγματοποιηθούν στις 26, 27 και 28 Μαΐου, και εγκρίνει το ανωτέρω πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

– Αναλαμβάνει πίστωση 6.500,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 15-6471 της στήλης των εξόδων του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017, και ψηφίζει αυτή για την πληρωμή των δαπανών των ανωτέρω εορταστικών εκδηλώσεων, όπως αυτές αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσης.

– Αναλαμβάνει πίστωση 2.000,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 15-6472 της στήλης των εξόδων του ισχύοντα προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017, και ψηφίζει αυτή για τα «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

In this article

Join the Conversation