1 Πρόσληψη “ΥΕ Καθαριότητας” στο κέντρο υγειας Παραμυθιάς. 75 συνολικά προσλήψεις στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Αναλυτικά η προκήρυξη

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την...

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων .

Στις 75 θεσεις ειναι και μια θέση ΥΕ Καθαριότητας , για το Κέντρο Υγειας Παραμυθιάς για 8 μήνες

Αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

In this article

Join the Conversation