Πρ. ΑΡΩΓΗΣ: Απο αυριο οι εγγραφές στους τοπικούς Παιδικούς Σταθμούς & ΚΔΑΠ. Η διαδικασια…

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‘ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου’ ως Φορέας που συμμετέχει στη Δράση ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨, ενημερώνει τις μητέρες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης»...

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‘ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου’ ως Φορέας που συμμετέχει στη Δράση ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨, ενημερώνει τις μητέρες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) στην Δράση ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ για το σχολικό έτος 2017-2018 , ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. ανήρτησε στην ιστοσελίδα της και ειδικότερα απο ΕΔΩ , οδηγίες τις οποίες και θα πρέπει άμεσα να ακολουθήσουν οι δυνητικά ωφελούμενες μητέρας που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Σουλίου δωρεάν.

Εφιστάται η προσοχή στις ενδιαφερόμενες , αφού φέτος η διαδικασία θα ξεκινήσει και ολοκληρωθεί νωρίτερα από άλλες χρονιές και βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. θα είναι να έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί την φορολογική δήλωση του 2017, για το οικονομικό έτος 2016.Τα δικαιολογητικά της νέας Πρόσκλησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα_της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. [www.eetaa.gr] εντός του Μαΐου, οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει:

• Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογισθούν τα εισοδήματα
• Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δράση, θα περιγράφονται αναλυτικά στην «Πρόσκληση».

Το ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου και οι διοικητικές υπηρεσίες του, είναι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και η διαδικασία εγγραφής των υπόλοιπων παιδιών στους Παιδικούς μας Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Σουλίου.


Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ Δήμου Σουλίου
Γώγος Ιωάννης
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!