Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων: Ενημέρωση για το Net Metering στην Παραμυθιά