Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή η επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίαση, η επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε επιχειρήσεις διαμονής. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά την επιβολή τέλους παρεπιδημούντων σε ξενοδοχεία,...

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή κατά την τελευταία συνεδρίαση, η επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε επιχειρήσεις διαμονής.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά την επιβολή τέλους παρεπιδημούντων σε ξενοδοχεία, motels, bungalows, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα οποιασδήποτε κατηγορίας, με το τέλος να ανέρχεται σε ποσοστό 0,5 % επί του μισθώματος κλίνης.

Για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1080/80, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από 1/1/2018, ενώ θα μεταβιβαστεί στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την τελική έγκριση

In this article

Join the Conversation