Ευχαριστήριο του προεδρου Σαμονίδας προς δήμαρχο & περιφερειάρχη για τα έργα στο Σούλι


error: Content is protected !!