Σε σώμα το νέο ΔΣ του Σουλίου Παραμυθιάς. Ονόματα και θέσεις