Επαναληπτική δημοπρασία, για μια θέση στο αγρ.21 του Αχέροντα

Επαναληπτική Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου της Τ.Κ Γλυκής του Δήμου Σουλίου , στις όχθες του ποταμού Αχέροντα για...

Επαναληπτική Δημοπρασία φανερή, πλειοδοτική και προφορική για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου υπ΄αριθμ. 21 αγροτεμαχίου της Τ.Κ Γλυκής του Δήμου Σουλίου , στις όχθες του ποταμού Αχέροντα για τη θέση : K1 (Καντίνα εμβαδού 10 τ.μ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης του Υπ.Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) και της παρ.2 άρθρο 26Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’).  θα διεξαχθεί στις 29 Ιουνίου 2017 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 π.μ ,στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Παραμυθιά ενώπιον της αρμόδιας από το Νόμο Επιτροπή

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2019

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά στο Δήμο Σουλίου από τους υπαλλήλους Σπύρου Θωμά και Σπύρου Όλγα στα τηλέφωνα 2666360114 και 2666360133

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!