Στην 43η ολομέλειας της ΚΣ Γαλλοφωνίας ο Μάριος Κάτσης

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Λουξεμβούργο οι εργασίες της 43ης ολομέλειας της ΚΣ Γαλλοφωνίας, στις οποίες συμμετείχε ο Βουλευτής Μάριος Κάτσης ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο Βουλευτής πήρε...

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Λουξεμβούργο οι εργασίες της 43ης ολομέλειας της ΚΣ Γαλλοφωνίας, στις οποίες συμμετείχε ο Βουλευτής Μάριος Κάτσης ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Ο Βουλευτής πήρε μέρος στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής για τις κοινοβουλευτικές υποθέσεις και παρακολούθησε ακαδημαϊκή ημερίδα με θέμα τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στο γαλλόφωνο χώρο.

Η έναρξη των εργασιών έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου, παρουσία όλης της πολιτικής ηγεσίας του Λουξεμβούργου (Μέγας Δούκας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής).

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εισήγηση της Γ.Γ. του Οργανισμού της Γαλλοφωνίας και ακολούθησε συζήτηση. Η ερώτηση που υπεβλήθη από την ελληνική αντιπροσωπεία θα απαντηθεί γραπτώς από την κ. Γ.Γ. της Γαλλοφωνίας.

Τη 2η ημέρα των εργασιών της ολομέλειας, γενικό θέμα συζήτησης ήταν «Γλωσσική ποικιλομορφία, πολιτισμική ποικιλομορφία, ταυτότητες», με τον κ. Κάτση να εκφωνεί ομιλία εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας με θέμα «Το έργο της εκπαίδευσης των προσφύγων».

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την ψήφιση των σχεδίων αποφάσεων από τη Συνέλευση, ενώ ορίστηκε ότι η επόμενη θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο του 2018 στο Quebec.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!