Παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία σε Νεράιδα, Βρυσοπούλα, Πλακωτή, Πολύδροσο και Πέντε Εκκλησιές

Εγκρίθηκαν απο την δημοτική αρχή, παρεμβάσεις για την Πολιτική προστασία ∆Ε Παραµυθιάς καθώς και για συντηρήσεις Αγροτικών Οδών, σε Νεράιδα, Βρυσοπούλα, Πλακωτή, Πολύδροσο και Πέντε Εκκλησιές. Πιο συγκεκριμένα: Εγκρίθηκε...

Εγκρίθηκαν απο την δημοτική αρχή, παρεμβάσεις για την Πολιτική προστασία ∆Ε Παραµυθιάς καθώς και για συντηρήσεις Αγροτικών Οδών, σε Νεράιδα, Βρυσοπούλα, Πλακωτή, Πολύδροσο και Πέντε Εκκλησιές.

Πιο συγκεκριμένα:

Εγκρίθηκε η από 27-06-2017 τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου για τις εργασίες µε τίτλο «Πολιτική προστασία ∆Ε Παραµυθιάς (Αποκατάσταση δρόµου Νεράιδας – Βρυσοπούλας)». Ανατέθηκε απευθείας  στον κ. Ράπτη Χρήστου µε έδρα την Ηγουµενίτσα, έναντι συνολικού ποσού 4.702,08 € µε ΦΠΑ 24%.

Εγκρίθηκε η τεχνική περιγραφή των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου, για την παροχή της εργασίας µε τίτλο «Συντηρήσεις Αγροτικών Οδών ∆Ε Παραµυθιάς (Τ.Κ Πλακωτής – Τ.Κ. Πολυδρόσου – Τ.Κ. Π. Εκκλησιές)»,. Ανατέθηκε απευθείας, στον κ. Κήττα Αλέξανδρο µε έδρα το Τ.Κ. Νεοχωρίου, έναντι συνολικής αµοιβής 3.472,00€ µε ΦΠΑ 24%

Εγκρίθηκε τη τεχνική περιγραφή των τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου, για την παροχή της εργασίας µε τίτλο «Συντηρήσεις Αγροτικών Οδών ∆Ε Παραµυθιάς (Τ.Κ Νεοχωρίου – Νεράιδας, Τ.Κ Καλλιθέας, Τ.Κ Πετσοβίτσας)». Ανατέθηκε απευθείας στον κ. Τζοβάρα Αλέξανδρου µε έδρα την Ηγουµενίτσα, έναντι συνολικής αµοιβής 3.472,00€ µε ΦΠΑ 24%.

In this article

Join the Conversation