Ευρεία σύσκεψη για την σύμπραξη των «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα»

Οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού υψηλής ποιότητας καθώς και η ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος του Αχέροντα, ήταν το αντικείμενο της ευρείας σύσκεψης των εταίρων...

Οι εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού υψηλής ποιότητας καθώς και η ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος του Αχέροντα, ήταν το αντικείμενο της ευρείας σύσκεψης των εταίρων του προγράμματος «Ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα».

Στόχος την συνάντησης των εταίρων του προγράμματος (περιφέρεια Ηπείρου, δήμοι Σουλίου και Πάργας, υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Αχέροντα -Καλαμά, Αναπτυξιακή Ηπείρου και ΕΤΑΝΑΜ), ήταν η παρουσίαση του στρατηγικού προγράμματος και των στόχων αυτού.

Το παρόν μεταξύ άλλων, έδωσαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου, η δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραίμη, ο πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. Παναγιώτης Πάντος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πάργας Νικόλαος Σμπόνιας, ο αντιδήμαρχος Πρέβεζας Ευάγγελος Γιαννουλάτος, η χωρική αντιδήμαρχος Σουλίου Βασιλική Ντούκα, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των φορέων της Προγραμματικής Σύμβασης.

– Το Στρατηγικό Σχέδιο που παρουσιάστηκε περιγράφει την περιοχή παρέμβασης, τον χρονικό προγραμματισμό και τους τύπους των δράσεων που θα αναπτυχθούν καθώς προβλέπει παρεμβάσεις που καλύπτουν τους ακόλουθους 6 στρατηγικούς στόχους (ΣΣ):
– Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του μυθικού Αχέροντα. Ανάδειξη της ιστορικής αξίας της περιοχής.
– Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
– Οργάνωση υποδομών και επιχειρηματικότητας.
– Ενίσχυση της καινοτομίας ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης.
– Ανάσχεση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε, η απουσία φορέων, συλλόγων αλλά και επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή του Αχέροντα, εκτός από τον πρόεδρο του συλλόγου τουριστικών καταλυμάτων Αποστόλη Φούρκα και του μέλους του ΔΣ του επιμελητηρίου Δημήτριο Νάκο.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!