Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο. Δειτε τα 11 θέματα

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Παρασκευή 28 Ιουλίου και ώρα 20:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Παρασκευή 28 Ιουλίου και ώρα 20:30, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δήμου
ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2017.
ΘΕΜΑ 3ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πληρωθέντων δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ « ΑΡΩΓΗ», οικ. έτους 2016.
ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης από τμήμα δημοτικού οικοπέδου.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση συνεργασίας με το ΚΠΕ Φιλιατών για την έκδοση βιβλίου.
ΘΕΜΑ 8ο: Οριστική έγκριση του έργου: Ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση « Λυκιά – Συκιά» του Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών, επί αιτήσεως δημότη
ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση μισθώματος Γ’ 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μελέτης του έργου: – Επισκευή Ομβροδεξαμενών Δ.Ε Παραμυθιάς και β)Τρόπος Επιλογής αναδόχου.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!