Ερώτηση Β.Γιόγιακα για την ένταξη απορριπτόμενων αιτήσεων στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες

Τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικής λύσης με την οποία θα επιτραπεί η ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 αιτούντων από την Περιφέρεια Ηπείρου οι οποίοι απορρίφθηκαν μόνο για τυπικούς λόγους ζητά...

Τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικής λύσης με την οποία θα επιτραπεί η ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 αιτούντων από την Περιφέρεια Ηπείρου οι οποίοι απορρίφθηκαν μόνο για τυπικούς λόγους ζητά ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα ένταξης απορριπτόμενων αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.1 για την εγκατάσταση νέων γεωργών»

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου (αρ. πρωτ. 64786/2982/5-07-2017) τα αποτελέσματα αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.» Συνολικά στη συγκεκριμένη Περιφέρεια αναδείχθηκαν 253 δικαιούχοι, 17 εν δυνάμει δικαιούχοι, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 5.364.500 €, καθώς και 22 απορριπτόμενοι. Η συνολική πίστωση που έχει εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου για την ένταξη ενδιαφερομένων στο Υπομέτρο ανέρχεται στο ποσό των 13.600.000 €, άρα το υπόλοιπο αδιάθετο ποσό υπερβαίνει τα 8.000.000 €. Δεδομένου ότι ο αριθμός των επιλαχόντων που θα μπορούσε να καλυφθεί από τις αδιάθετες πιστώσεις είναι μηδενικός, ένα ελάχιστο τμήμα των πιστώσεων αυτών θα μπορούσε να διατεθεί εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι που απορρίφθηκαν λόγω μικρότερης βαθμολογίας ή ελάχιστης τυπικής απόδοσης χαρακτηρισθούν επιλαχόντες, υποβάλλοντας άμεσα συμπληρωματικό σχέδιο δράσης ώστε να κριθούν τελικά δικαιούχοι. Μια τέτοια λύση θα επέτρεπε την είσοδο νέων επαγγελματιών στον πρωτογενή τομέα, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση σε ζωτικής σημασίας κλάδους για την οικονομία της Ηπείρου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει μια τεχνική λύση με την οποία θα επιτραπεί η ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 αιτούντων από την Περιφέρεια Ηπείρου οι οποίοι απορρίφθηκαν μόνο για τυπικούς λόγους.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!