Σε πλήρη εξέλιξη το φιλόδοξο πρόγραμμα για την αναπτυξη του Αχέροντα. Διαβούλευση μέχρι 20 Σεπτεμβρίου

Η ΜΟΔ, μετά από αίτημα του Δήμου Σουλίου και σε συνεργασία με τον Δήμο Πάργας υποστηρίζει τον σχεδιασμό ενός μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού...

Η ΜΟΔ, μετά από αίτημα του Δήμου Σουλίου και σε συνεργασία με τον Δήμο Πάργας υποστηρίζει τον σχεδιασμό ενός μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων στην περιοχή του μυθικού ποταμού Αχέροντα.

Για τον σχεδιασμό του προγράμματος έχει ήδη συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δύο Δήμων, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Φορέα Διαχείρισης στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά και των αναπτυξιακών εταιρειών ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΕΤΑΝΑΜ ΑΑΕ ΟΤΑ.

Για τη σύνταξη του προγράμματος έχει συσταθεί Ομάδα Σχεδιασμού από στελέχη των «εταίρων» καθώς και άλλων επιστημονικών και λοιπών φορέων με σχετική τεχνογνωσία. Ως καταλύτης για όλες τις ενέργειες μέχρι και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του Προγράμματος Αχέροντα λειτουργεί Ομάδα Υποστήριξης της ΜΟΔ.

Η υποστήριξη παρέχεται τόσο σε τεχνικό/επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να: διαμορφωθεί το τυπικό πλαίσιο συνεργασίας της εταιρικής σχέσης, δηλαδή η Προγραμματική Σύμβαση, που έχει ήδη υπογραφεί εκπονηθεί το στρατηγικό σχέδιο για την περιοχή από την Ομάδα Σχεδιασμού, το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε συντονιστεί η διαβούλευση με τους όλους τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους σχεδιαστεί το αναλυτικό σχέδιο δράσης με ανάλυση σε δράσεις και έργα εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότησή του βοηθηθούν οι φορείς της εταιρικής σχέσης στην ωρίμανση των δράσεών του.

Η περιοχή παρέμβασης έχει προσδιοριστεί με τη συμφωνία των εταίρων και αφορά περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου που καλύπτει 41 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες σε 5 Δήμους, κυρίως των Δήμων Πάργας και Σουλίου, έχει έκταση 509.048 τ.χλμ και πληθυσμό 15.432 κατοίκους.

O βασικός στρατηγικός στόχος του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα», όπως αποτυπώνεται στην Προγραμματική Σύμβαση – Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης είναι «η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο ιδιαίτερο περιβάλλον της και με ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος».

Από την ανάλυση που έγινε από την Ομάδα Σχεδιασμού διαμορφώθηκαν 6 Στρατηγικοί Στόχοι οι οποίοι θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης:

ΣΣ1. Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του μυθικού Αχέροντα
ΣΣ2. Ανάδειξη της ιστορικής αξίας της περιοχής
ΣΣ3. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
ΣΣ4. Οργάνωση υποδομών και επιχειρηματικότητας
ΣΣ5. Ενίσχυση της καινοτομίας ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης
ΣΣ6. Ανάσχεση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών

Το πρόγραμμα θα διαρθρωθεί σε 4 άξονες παρέμβασης που θα περιλαμβάνουν δράσεις από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους.

Ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος Ανάδειξη και προστασία πολιτιστικού αποθέματος Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας και Στήριξη της παραγωγής τοπικών προϊόντων και σύνδεσή τους με την τουριστική δραστηριότητα. Οι φορείς της εταιρικής σχέσης θα διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου, λοιπά «ανταγωνιστικά» προγράμματα της Ε.Ε., από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και από τομεακά προγράμματα σύμφωνα με τη φύση των επιμέρους δράσεων.

Η Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος ολοκλήρωσε και υπέβαλε στους φορείς το Στρατηγικό Σχέδιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα». Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, στο Καναλάκι Δήμου Πάργας, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς για το Στρατηγικό Σχέδιο, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και των οικονομικών φορέων της περιοχής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να καταθέσουν και γραπτά τις προτάσεις τους μετά τη συνεδρίαση.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά όλους τους οικονομικούς φορείς αλλά και τους κατοίκους της περιοχής και φιλοδοξεί να έχει την ευρύτερη δυνατή απήχηση. Είναι επομένως σημαντικό να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις εκπροσώπων ή και ενεργών πολιτών για το Στρατηγικό Σχέδιο προκειμένου να ενσωματωθούν κατάλληλα στο τελικό κείμενο.

Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε αφού διαβάσετε το Στρατηγικό Σχέδιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα», να μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις, τις προσθήκες, τις προτάσεις ή και τις αντιρρήσεις έως τις 20/9/2017 στα e-mail: [email protected] και [email protected]. Παρακαλούμε στο e-mail να αναφέρετε την ιδιότητά σας και την σχέση σας με την περιοχή.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!