Ρύθμιση 100 δόσεων για δημοτικά χρέη και με δυνατοτητα απαλλαγής των προσαυξήσεων

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την δημοτική αρχή και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 ( Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α βαθμού), οι δημότες  μπορούν να ρυθμίσουν...

Σύμφωνα με ενημέρωση απο την δημοτική αρχή και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 ( Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α βαθμού), οι δημότες  μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν ήδη βεβαιωθεί, ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξοφλώντας είτε εφάπαξ, με απαλλαγή του εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων, είτε έως εκατό (100) δόσεις με το ανάλογο ποσοστό απαλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, 1ος όροφος, τηλ. 2666360108-9 και στο e-mail : [email protected].

In this article

Join the Conversation