Η ιστορική μνήμη δεν χάνεται, το μήνυμα από την εκδήλωση για τους εκτελεσθέντες της Μίχλας Πέντε Εκκλησιών Παραμυθιάς +Φωτογραφίες

Γράφει ο Η.Μ Η ιστορική μνήμη δεν χάνεται, ήταν το μήνυμα από την εκδήλωση για τους 12 εκτελεσθέντες της Μίχλας, την Κυριακή το πρωί 6 Αυγούστου 2017. Σε...