Δείτε πόσα είναι τα έσοδα του δήμου Σουλίου από την Εμποροπανήγυρη του δεκαπενταύγουστου της Γλυκής

Μετά και την οριστική επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, κάνουμε γνωστό τα τελικά δεδομένα (εισπράξεις – δαπάνες) της «Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης Γλυκής» για...

Μετά και την οριστική επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σουλίου, κάνουμε γνωστό τα τελικά δεδομένα (εισπράξεις – δαπάνες) της «Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης Γλυκής» για το έτος 2017.

Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων , ανέρχεται στο ποσό των 20.230,00€ (είκοσι χιλιάδων διακόσιων τριάντα ευρώ).

Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες για κατασκευή παραπηγμάτων, ασφάλεια χώρου, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις), ανέρχεται στο ποσό των 8.680,00€ (οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα που κατατέθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπάρχουν στο Δήμο Σουλίου, είναι 11.550,00 (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!