Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς τον δήμο. Οι δόσεις και οι απαλλαγές

H Οικοκομικη Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου ενημερώνει εκ νέου τους δημότες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017( Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α.) μπορούν να ρυθμίσουν το αργότερο...

H Οικοκομικη Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου ενημερώνει εκ νέου τους δημότες, ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4483/2017( Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α.) μπορούν να ρυθμίσουν το αργότερο μέχριτις 30-11- 2017, κάθε είδους οφειλή τους προς το Δήμο, με δυνατότητα απαλλαγήςτων προσαυξήσεων και των προστίμων ως εξής:

ΕΦΑΠΑΞ, ΜΕ 100% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
2-24 ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ 80% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
25-48 ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ 70% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
49-72 ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ 60% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
73-100 ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ 50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου,Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, 1ος όροφος, τηλ. 2666360108-9 και στο e-mail :[email protected].

In this article

Join the Conversation