Προκηρύχθηκε 1 θέση σχολικού/κης καθαριστή/-στριας

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2017 – 2018, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του Σχολικού...

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για το υπόλοιπο διδακτικό έτος 2017 – 2018, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας του Σχολικού Κέντρου Τσαγγαρίου, προκηρύχθηκε απο την δημοτική αρχή.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη, εκτός των άλλων, απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορ. έτους 2016 Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
β) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά, θα πρεπει να κατατεθούν μέχει την Πέμπτη 7.9.2017 και ώρα 14:00. στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Παραμυθιά.

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής μέχρι και την 30η Ιουνίου 2018.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!