30.540 ευρώ για τα σχολεια του δήμου Σουλίου. Αναλυτικά για την Θεσπρωτία

30.540 ευρώ, θα λάβει ο δήμος Σουλίου, μετά απο απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία,  κατανέμεται από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και...

30.540 ευρώ, θα λάβει ο δήμος Σουλίου, μετά απο απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία,  κατανέμεται από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Το συνολικό ποσό για την Θεσπρωτία ειναι 136.770 ευρώ, και κατανέμεται ως εξής:

Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 82.750
Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ: 30.540
Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 23.480

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!