Το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, πέρασε απο την TourNatur +Φωτογραφίες

Το Στρατηγικό της σχεδιασμό για την ανάδειξη της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού και για τις τέσσερις εποχές του χρόνου, συνεχίζει να υλοποιεί η Περιφέρεια, λαμβάνοντας μέρος σε στοχευμένες...


error: Content is protected !!