Δείτε τον πίνακα με όλες τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, τηλεόρασης και ραδιοφώνων στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς

Δείτε στον πινάκα που ακολουθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ, στην ευρύτερη περιοχή...

Δείτε στον πινάκα που ακολουθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ, στην ευρύτερη περιοχή της Παραμυθιάς.

Στόχος της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών Κεραιών της ΕΕΤΤ,  είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες

Οι πολίτες που αναζητούν πληροφορίες για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, μπορούν να ενημερωθούν:
– Εάν η κατασκευή κεραίας έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ ή έχει δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.
– Για το περιεχόμενο της άδειας ή της δήλωσης όπου αναφέρονται και οι σχετικές εγκρίσεις συναρμόδιων φορέων.
– Για το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε.
– Για την εταιρία που είναι κάτοχος της κεραίας.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!