Συνεχίζεται η κοντρα ΠΟΕ-ΟΤΑ, με τον Σύλολογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας. Τι απαντησε η Ομοσπονδία

Συνάδελφοι, Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, κοινοποιήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ,Α. αίτηση της εργαζόμενης του Δήμου Ηγουμενίτσας κας Καπνίση Σουζάνα, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν στο...

Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017, κοινοποιήθηκαν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ,Α. αίτηση της εργαζόμενης του Δήμου Ηγουμενίτσας κας Καπνίση Σουζάνα, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν στο θέμα της εγγραφής της στον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας.

Επίσης λάβαμε προσφυγή του Συλλόγου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην τοποθέτηση με αναπλήρωση της συγκεκριμένης εργαζόμενης στην θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσπρωτίας η οποία «καταγγέλλει την απόφαση Δημάρχου με αριθμό 865/2017 ΑΔΑ:6ΑΜ8ΩΡ1-ΞΜΠ περί της τοποθέτησης αναπληρωτών Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Δήμου, ως μη σύννομη.Ειδικότερα όσον αφορά την παραπάνω απόφαση, στη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. για τη θέση τον Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ορίστηκε υπάλληλος Π.Ε. Μεταφραστών Διερμηνέων, ενώ υπήρχαν υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε. (Δ.Υ.Π.) Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών,

Προφανώς λοιπόν δεν λήφθηκε υπόψιν το άρθρο 84 του Ν. 4484/2017(Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α ‘-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 110/1-8-2017).Σε σχέση με τα ανωτέρω θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ,Α, στην συνεδρίαση της την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να ζητήσει την ανάκληση του άρθρου 84 του Ν.4484/2017 σύμφωνα με το οποίο δίδεται προβάδισμα των εργαζομένων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στις θέσεις ευθύνης των Κ.Ε.Π., αφού δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε βάρος εργαζομένων άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται για χρόνια στα Κ.Ε.Π. της χώρας και αδυνατούν πλέον να εξελίσσονται υπηρεσιακά στην ιεραρχία των υπηρεσιών τους.

Σχετικό είναι το με αριθμό 753/13-9-2017 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.ΟΕ.-Ο.Τ.Α. προς τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα την προσφυγή που έχετε καταθέσει, μιας και είναι συνδικαλιστικά αντίθετη στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας αλλά και στην πάγια αρχή της για ισότιμη αντιμετώπιση εκπαιδευτικών κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, στην ιεραρχική εξέλιξη των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Επισημαίνουμε πως η προσωπική ή ακόμη και η συνδικαλιστική αντιπαράθεση δεν είναι δυνατόν να αποτελούν βάσιμους λόγους να βρίσκονται εκτός Σωματείων μόνιμοι εργαζόμενοι των Δήμων.

Μόνο σε περίπτωση αυταπόδεικτης αντεργατικής και αντισυναδελφικής συμπεριφοράς που αντίκειται στο συμφέρον των εργαζομένων δικαιολογείται μία τέτοια απόφαση.Σε κάθε περίπτωση δικαιούται αιτιολογημένης απάντησης εντός των προβλεπόμενων καταστατικών διατάξεων του Συλλόγου σας με διάθεση συνδικαλιστικής κάλυψης, χωρίς γραφειοκρατικές προφάσεις και δικαιολογίες.Σε δύσκολες εποχές για τους εργαζόμενους η λογική του διχασμού και της συνδικαλιστικής απομόνωσης δεν είναι η λύση στις όποιες αντιπαραθέσεις.

Οφείλουμε να λειτουργούμε δημοκρατικά, με σεβασμό και ανοχή στην διαφορετική άποψη.Συνάδελφοι,Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά τόσο για την «προσφυγή» του Συλλόγου που βασίζεται στην απαράδεκτη διχαστική λογική της κυβέρνησης για «κατά προτεραιότητα» Προϊσταμένους όσο και για την αποδοχή ή μη της αίτησης της εργαζόμενης που επιθυμεί να ενταχθεί στους κόλπους του Συλλόγου σας.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος Νίκος Τράκας

Ο Ανπλ. Γεν. Γραμματέας Γιάννης Τσούνης

In this article

Join the Conversation