Δημοπρασία για εκμίσθωση έκτασης στην Γλυκή, για την εγκατάσταση πυλώνων κεραιών ευρυζωνικών δικτύων

Την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 625 τ.μ από τμήμα του με αριθμό «1» τεμαχίου, συνολικής έκτασης 2.983,75 στρεμμάτων, της Τοπικής Κοινότητας Γλυκής, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, αποφάσισε το...

Την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 625 τ.μ από τμήμα του με αριθμό «1» τεμαχίου, συνολικής έκτασης 2.983,75 στρεμμάτων, της Τοπικής Κοινότητας Γλυκής, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο.

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι της εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, την λειτουργία πυλώνων , ιστών (κεραίες), την κατασκευή στέγασης μηχανημάτων σταθμών επικοινωνίας και δομικής κατασκευής και γενικά εξοπλισμού αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιακών ευρυζωνικών δικτύων.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Παραμυθιάς Η μίσθωση είναι ορισμένου χρόνου, η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι ( 20 ) χρόνια, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία με τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 84,00 Ευρώ μηνιαίως και το ετήσιο συνολικά καταβαλλόμενο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 1.008,00 Ευρώ .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα αναλάβει o Υπάλληλος του Δήμου κ. Σπύρου Θωμάς από τον οποίο παρέχονται πληροφορίες για τη δημοπρασία καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00 στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς.

In this article

Join the Conversation