Παραχώρηση απο την δημοτική αρχή για 10 χρόνια δημοτικού ακινήτου στο Σούλι Παραμυθιάς για την στέγαση γραφείων

Την δωρεάν παραχώρηση και για δέκα ( 10) χρόνια στο «ΑΠΣ Σούλι Παραμυθιάς», του χώρο του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 179 (πάνω από...

Την δωρεάν παραχώρηση και για δέκα ( 10) χρόνια στο «ΑΠΣ Σούλι Παραμυθιάς», του χώρο του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή 179 (πάνω από το ΓΕΦ) με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Σωματείου του ως γραφείο, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο, με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς:

1.-Η εκτέλεση των όποιων εργασιών διαμόρφωσης, επισκευής και συντήρησης του οικήματος, θα γίνονται με δαπάνες του συλλόγου, μετά και από σύμφωνη γνώμη και έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου

2.-Η καθαριότητα του χώρου θα γίνεται με την φροντίδα και δαπάνη του συλλόγου.

3.-Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση του εν λόγω χώρου και η παραχώρηση ή εκμίσθωσή του σε τρίτο, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.-Το Αθλητικό Σωματείο θα βαρύνει η δαπάνη για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, για όσο χρονικό διάστημα κάνει χρήση του χώρου που του παραχωρείται δωρεάν.

5.-Το Αθλητικό Σωματείο υποχρεούται να επιστρέψει τη χρήση του χώρου του Δημοτικού ακινήτου, εφόσον πάψει να υφίσταται ή διαλυθεί, ή τούτο χρειαστεί για στέγαση άλλων υπηρεσιών του Δήμου, χωρίς άλλη διατύπωση

In this article

Join the Conversation