Καταργείται το υποθηκοφυλάκειο Παραμυθιάς. Στην Ηγουμενίτσα για τις υποθέσεις μας….

Μετά την ΔΟΥ, το ΙΚΑ, το Ειρηνοδικείο και τον ΟΤΕ, σειρά έχει το Υποθηκοφυλακείο Παραμυθιάς. Στο προσεχές διάστημα, αναμένεται η εφαρμογή του νέου νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με...

Μετά την ΔΟΥ, το ΙΚΑ, το Ειρηνοδικείο και τον ΟΤΕ, σειρά έχει το Υποθηκοφυλακείο Παραμυθιάς.

Στο προσεχές διάστημα, αναμένεται η εφαρμογή του νέου νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο, «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», και σύμφωνα με το οποίο καταργούνται τα Υποθηκοφυλακεία μεταξύ των οποίων και αυτό της Παραμυθιάς.

Ο νέος φορέας προβλέπει την ίδρυση Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και υποκαταστήμα σε Άρτα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα.

Ετσι για οτιδήποτε χρειαζόμαστε, θα πρεπει να πηγαίνουμε Ηγουμενίτσα..

Με το νέο νομοσχέδιο ιδρύεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και το Κτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

Παράλληλα αλλάζει ο χάρτης του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα, καθώς ιδρύονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία, με συνολικά 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.

Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος του κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια, ο νέος φορέας θα αναλάβει και την αρμοδιότητα της καταχώρισης των δικαιωμάτων βάσει του συστήματος υποθηκών και μεταγραφών, δηλαδή του έργου που επιτελείται μέχρι σήμερα από τα Υποθηκοφυλακεία.


In this article

Join the Conversation