Αλέξανδρος Πάσχος: Επιστολή διαμαρτυρίας του επιμελητηρίου στους υπουργούς προστασίας του πολίτη και μεταφορών για την επιβολή προστίμων σε οδηγούς ΦΔΧ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε για την επιβολή προστίμων σε οδηγούς και ιδιοκτήτες Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, για την κίνηση των οχημάτων σε οδούς, που τα ελεγκτικά...

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί

Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε για την επιβολή προστίμων σε οδηγούς και ιδιοκτήτες Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, για την κίνηση των οχημάτων σε οδούς, που τα ελεγκτικά όργανα ισχυρίζονται ότι δεν επιτρέπεται βάσει του Ν. 4388/2016 η κίνησή τους, πλήν όμως δεν διαθέτουν προς τούτο ειδική σήμανση.

Συγκεκριμένα, έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών διαμαρτυριών από μέλη μας ιδιοκτήτες ΦΔΧ που εκτελούν δρομολόγια εντός της Ελλάδας και οι οποίοι έχουν δεχθεί υψηλότατα πρόστιμα από την Τροχαία ή/και μικτά κλιμάκια ελέγχου για την κίνηση των οχημάτων τους σε οδούς που βάσει του Ν. 4388/2016 και της αριθμ. οικ.: 83674/10181/02.02.2017 ΚΥΑ υφίσταται περιορισμός / απαγόρευση κίνησης.

Ασχέτως αν ο φορέας και τα μέλη μας διαφωνούμε με την λογική ή το εύρος εφαρμογής της προαναφερόμενης νομοθεσίας, αντιλαμβανόμαστε ότι άμα την ψήφισή του πρέπει να τίθεται σε ισχύ και να εφαρμόζεται.

Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση, παρατηρείται μονομερής εφαρμογή της καθώς αφενός μεν ψηφίζεται σε νόμο και αποφασίζεται η εφαρμογή, αφετέρου, ουδεμία ενέργεια έγινε για την σχετική σήμανση των τμημάτων των οδών όπου απαγορεύεται η κίνηση με αποτέλεσμα να βεβαιώνονται παραβάσεις για τις οποίες τα ίδια τα ελεγκτικά όργανα αδυνατούν να υποδείξουν στους παραβάτες την αιτία της επιβολής ποινής.

Λάβετε δε υπόψη σας ότι η οποιαδήποτε ρήση «άγνοια νόμου δεν υφίσταται» δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη περίπτωση καθώς στις οδούς της χώρας μας δεν κινούνται μόνο οι Έλληνες οδηγοί και ιδιοκτήτες αλλά και αλλοδαποί. Και η ανάρτησή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυστυχώς δεν καλύπτει την ευρεία διάδοση του θέματος και γνώση από τους εμπλεκομένους.

Καταλήγοντας, και επειδή εκτιμούμε ότι πρόθεση όλων είναι η ορθή ανάπτυξη του κλάδου των logistics στην χώρα μας ώστε και την επιχειρηματική κοινότητα να ωφελήσει τα μέγιστα αλλά και την Εθνική Οικονομία, και παράλληλα να αρθεί η δημιουργούμενη αντίληψη ότι οι νόμοι ψηφίζονται όχι για να θέσουν κανόνες και να διορθώσουν κακώς κείμενα αλλά για να προσφέρουν έσοδα στο Κράτος, παρακαλούμε να εξετάσετε το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για τις ελληνικές μεταφορές και τα μέτρα που πρέπει να αναληφθούν τόσο για την σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας (αφού προηγηθεί η κατάλληλη σήμανση των οδών) όσο και για την δυνατότητα ελάφρυνσης των ήδη καταγεγραμμένων παραβατών που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

Αλέξανδρος Πάσχος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!