Έρχεται το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Της Ελένης Σπυροπούλου

Γράφει η Ελένη Ν. Σπυροπούλου* ΣΣτην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», για την ενίσχυση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Το...

Γράφει η Ελένη Ν. Σπυροπούλου*


ΣΣτην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», για την ενίσχυση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί πιθανόν μέσα στο Νοέμβριο. Στο Δήμο Σουλίου η μεγάλη πλειοψηφία των οικοδομών κατασκευάστηκε την περίοδο του 1970 με 1985 πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης .

Στα περισσότερα σπίτια από αυτά δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση ανακαίνισης ή αναβάθμισης. Όλα ή σχεδόν όλα χρειάζονται αντικατάσταση κουφωμάτων , συστήματος θέρμανσης ,τοποθέτηση θερμομόνωσης και εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού.

Νομίζω ότι η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μια καλή ευκαιρία για όποιο θέλει να αναβαθμίσει ενεργειακά την κατοικία του και να εξοικονομήσει και χρήματα. Το νέο «Εξοικονομώ» θα έχει αρκετές διαφοροποιήσεις ,σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ,από το προηγούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης όπως: 1.μεγαλύτερη ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, βλέπε πίνακα , 2.επιλογή ή παράκαμψη τραπεζικού δανεισμού από τους ωφελούμενους , 3. κατάθεση και διεκπεραίωση των αιτήσεων ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του taxis net , 4. παρακολούθηση και ενημέρωση ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησης κάθε ιδιοκτήτη αν εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα, όπως επίσης και να επιλέξει στη συνέχεια αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό.

Ενέργειες που απαιτούνται: Ενεργειακή επιθεώρηση:

Πριν από την ηλεκτρονική αίτηση , το πρώτο βήμα είναι η ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με επιλογή των παρεμβάσεων που απαιτούνται και θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση στην κατοικία μας (διαμέρισμα , μονοκατοικία ή πολυκατοικία). Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβολή την αίτηση ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τα παραπάνω δεδομένα, τον προϋπολογισμό των παρεμβάσεων, όπως και τα οικονομικά του στοιχεία. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί σύμβουλο έργου. Αν γίνει δεκτή η αίτησή του θα γίνεται ένταξη στο πρόγραμμα και θα δεσμεύεται το αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης, ενώ στην περίπτωση που επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έπειτα από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, θα μπορεί να εκταμιεύσει ως προκαταβολή έως και το 70% του δανείου. Το υπόλοιπο ποσό, όπως και η επιχορήγηση, θα δίνονται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την έκδοση του δεύτερου ΠΕΑ που θα αποδεικνύει πως επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος, αφού βέβαια ολοκληρωθεί πρώτα ο συνολικός έλεγχος και κατατεθούν τα ανάλογα παραστατικά δαπανών για τις επιλεγμένες παρεμβάσεις .( Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα συντάξει ενεργειακός επιθεωρητής. Σημαντικό είναι πως το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί με βάση τον νέο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων), ο οποίος δημοσιεύθηκε στα μέσα Ιουλίου.)

Για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου, στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ», ο επιθεωρητής μπορεί να επιλέξει:1. τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος,2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης -υγρομόνωσης στο δώμα 3. αντικατάσταση των κουφωμάτων 4. συστημάτων σκίασης, και 5.

Όσον αφορά τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για ζεστό νερό χρήσης ή θέρμανση του χώρου, όπως επίσης και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με πετρελαίο, φυσικό αέριο , βιομάζα ή αντλία θερμότητας. Στις δαπάνες που καλύπτονται συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ για κάθε είδους αγορά ή αμοιβή, αλλά και κόστος εργασίας με τις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, όπου αυτές χρειάζονται.

Επιλέξιμες κατοικίες – Ωφελούμενοι: Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
– Χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Φέρει οικοδομική άδεια..
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Ειδικές Προϋποθέσεις για Πολυκατοικίες Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).
Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Όλα αυτά που αναφέρω είναι μια περιληπτική ενημέρωση που προέρχεται από ανακοινώσεις του υπουργείου και δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης . Περισσότερες και ακριβείς λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα έχουμε όταν αυτό προκηρυχθεί και δημοσιευθεί ο οδηγός εφαρμογής του που θα προβλέπει ακριβώς όλες τις ενέργειες που θα απαιτούνται βήμα –βήμα.

 

Η Ελένη Ν. Σπυροπούλου ειναι,

Πολιτικός Μηχανικός,
Ενεργειακός επιθεωρητής


In this article

Join the Conversation