Ερωτηματολόγιο προς τους δημότες για την αξιολογηση των υπηρεσιων του δήμου Σουλίου στα πλαισια του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»

Ο Δήμος Σουλίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»  που στόχο έχει να βοηθήσει τους Δήμους να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, καθώς...

Ο Δήμος Σουλίου συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση»  που στόχο έχει να βοηθήσει τους Δήμους να αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, καθώς και την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Επισημαίνεται ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται (λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 15 Νοεμβρίου στις 17:00 η ώρα.) ανώνυμα και υπεύθυνοι για την μελέτη τους έχουν ορισθεί εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συπληρώστε το Ερωτηματολόγιο απο ΕΔΩ.

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» (ELoGE) για τους ελληνικούς δήμους είναι μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανευρωπαϊκά.

Η δραστηριότητα αυτή υλοποιείται από το Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το Μάιο του 2017 έως το Μάρτιο του 2018 με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η αναγνώριση και η πιστοποίηση δήμων, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές καλής διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συμπλήρωση ερωτηματολογίων τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Για το λόγο αυτό ζητάμε τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας.

Το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για τους πολίτες και καλύπτει και τις 12 αρχές του ELoGE. Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ανώνυμες και δεν θα είναι δυνατό να εντοπιστούν μεμονωμένα οι απαντήσεις σας.

In this article

Join the Conversation