Βασ. Παρόλας προς τους αγρότες της Θεσπρωτίας: “Ελάτε στις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών”…

Γράφει ο ΗΜ Πρόσκληση, προκειμένου να έχουν οφέλη, για συμμετοχή στις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών απηύθυνε στους αγρότες της Θεσπρωτίας ο δραστήριος Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας-Πρέβεζας...

Γράφει ο ΗΜ

Πρόσκληση, προκειμένου να έχουν οφέλη, για συμμετοχή στις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών απηύθυνε στους αγρότες της Θεσπρωτίας ο δραστήριος Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας-Πρέβεζας Βασίλης Παρόλας, σε ενημερωτική ημερίδα, που έγινε την Τετάρτη  στην Ηγουμενίτσα για τους νέους αγρότες, τα σχέδια βελτίωσης και τα βιολογικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι «έχει γίνει πλέον κατανοητό και αναγκαίο ότι κανείς δεν μπορεί να καταφέρει μόνος του το καλύτερο αποτέλεσμα στη διάθεση των προϊόντων του. Οι Ομάδες Παραγωγών μπορεί να βρίσκονται στην αρχή τους, αλλά ξεδιπλώνουν μια δυναμική, ώστε να επιτευχθεί η διάθεση επώνυμων πλέον προϊόντων, αποκτώντας προστιθέμενη αξία, αλλά και να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες που όταν τις εκμεταλλευτούν σωστά, ανάλογα με το μέγεθος τους οι οργανώσεις, ενδυναμώνουν την δραστηριότητα τους και μεγιστοποιούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα».

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Όπως ανέφερε η γεωπόνος Βησσαρία-Παναγιώτα Γείτονα (μελετητής της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.), μέσα στο Δεκέμβριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάταξης των επιλαχόντων νέων αγροτών και η πληρωμή της α’ δόσης στους εν δυνάμει δικαιούχους, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα αναμένεται η προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης. Επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών µη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο μητρώο, να έχουν τρεις τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται επιλέξιμα. Επίσης στις επιλέξιμες επενδύσεις συγκαταλέγονται η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας, ανέρχονται από 40% έως και 85%.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Προωθείται η προκήρυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας και αναμένεται επαναπροκήρυξη της Βιολογικής Γεωργίας, όπως τόνισε ο τεχνολόγος-γεωπόνος Ιωάννης Πέττας (Επικεφαλής Επιθεωρητής Βιολογικών Προϊόντων TUV AUSTRIA). Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής δραστηριότητας ως ασφαλούς μεθόδου παραγωγής τροφίμων ,που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον. Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι: Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων. Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας). Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς. Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες. Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους. Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!