Στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας, η πρώτη φάση των ερευνών για πετρελαιο. Δειτε όλα τα θέματα

Η άδεια Πρόσβασης σε δημοτικές δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος Γεωφυσικών Σεισμικών Ερευνών, είναι το θέμα που δεσπόζει στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου,...

Η άδεια Πρόσβασης σε δημοτικές δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος Γεωφυσικών Σεισμικών Ερευνών, είναι το θέμα που δεσπόζει στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Σουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Παραμυθιά την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 18:00.

Συνολικά στην ημερήσια διάταξη, βρίσκονται 15 θέματα και πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ 1o: Εκτέλεση Προγράμματος Γεωφυσικών Σεισμικών Ερευνών στην περιοχή Ηπείρου και Άδεια Πρόσβασης σε Δημοτικές Δασικές Εκτάσεις.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή Επιχορηγήσεων – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4o: Ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς από την με αριθμόΑΓ71/2-10- 2017 αγωγής της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. κατά του Δήμου Σουλίου , πουεδρεύει στα Ιωάννινα ( Καβασίλων και Νικολίδι 1 ) και εκπροσωπείται νόμιμα.( 250/2017 απόφ. Ο.Ε)

ΘΕΜΑ 5o: Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου , ο οποίος ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.249/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου

ΘΕΜΑ 6o: Έκτακτη Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ».

ΘΕΜΑ 7o: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

.ΘΕΜΑ 8o: Έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων

ΘΕΜΑ 9o: Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείωννέου Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ 10o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων δημοτικών τελών.

ΘΕΜΑ 11o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων τέλουςπαρεπιδημούντων και διαγραφή βεβαιωμένων ποσών για τέλη επί τωνακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων.

ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών.

ΘΕΜΑ 13o: Α) Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους, κληρωθέντων πουκατέλαβαν λιγότερες θέσεις από αυτές που κληρώθηκαν στηνεμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Δ.Κ.Παραμυθιάς 2017, Β) διαγραφή ποσώναπό χρηματικούς καταλόγους δικαιούχων που ενώ κληρωθήκαν δενπροσήλθαν στην εμποροπανήγυρη (Λάμποβο) Δ.Κ.Παραμυθιάς 2017 και Γ)Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρεώσεων από τέληΕμποροπανήγυρης (Λαμπόβο) Δ.Κ. Παραμυθιάς 2017.

ΘΕΜΑ 14o: Χορήγηση 1 ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Επισκευή στέγης ΔημοτικούΣχολείου Τ.Κ. Πολυδρόσου»

ΘΕΜΑ 15o: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Γαρδικίου- Τ.Κ Χόικας – Τ.κ Γλυκής ΔήμουΣουλίου».

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!